Kiếm Thế Mobile VNG APK (MOD, Unlimited Money) 1.4.15446

Kiếm Thế Mobile VNG APK (MOD, Unlimited Money) 1.4.15446

App Information of Kiếm Thế Mobile VNG APK (MOD, Unlimited Money) 1.4.15446

App Name Kiếm Thế Mobile VNG
Package Name com.pg1.ktm
Version
Rating ( 3733 )
Size
Requirement
Updated
Installs 100,000+
Developer

Description of Kiếm Thế Mobile VNG APK (MOD, Unlimited Money) 1.4.15446

KIẾM THẾ MOBILE – CÔNG THÀNH TRANH BÁ

Phiên bản mới Công Thành Tranh Bá mang đến tính năng chiến trường PK quy mô cực lớn – Thành Chiến liên server, Kết hôn hiệp lữ, hệ thống Võ Huân tăng cường kỹ năng võ học, hệ thống Thần Trang và Phi Phong cao cấp, Diệu thú chó cưng và kim kê.

***TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC***

1. THÀNH CHIẾN LIÊN SERVER – CÔNG THÀNH VẠN NGƯỜI
– Chiếm lĩnh Chiến Kỳ ở trung tâm Thành Thủ Hộ, bảo vệ thành khỏi sự tấn công của người chơi tất cả server
– Trổ tài tổng chỉ huy và lên chiến thuật ở quy mô liên server, biết người biết ta trăm trận trăm thắng
– Vạn quân đồng tâm, thử thách tinh thần đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu bảo vệ lãnh thổ

2. KẾT HÔN HIỆP LỮ – DUYÊN ĐỊNH TAM SINH
– Nguyệt Hạ Lão Nhân se duyên đôi lứa, đồng hành cùng nhau khám phá võ lâm
– Tiệc mừng long trọng, đầy đủ nghi thức, toàn thành Lâm An giăng đèn kết hoa mừng tân lang – tân nương
– Hảo hữu quây quần ngắm pháo hoa, đầy ắp quà mừng

3. HỆ THỐNG VÕ HUÂN – SO TÀI DIỄN VÕ
– Luận võ cùng các cao thủ tại Diễn Võ Đường, thu thập và nâng cấp đá Võ Hồn
– Khảm Võ Hồn lên Võ Huân giúp gia tăng thuộc tính phòng thủ hoặc tấn công

4. HỆ THỐNG THẦN TRANG & PHI PHONG
– Chế tạo & trang bị các bộ Thần Trang quý hiếm theo nhu cầu phát triển võ học
– Bộ sưu tập Phi Phong mới đặc sắc, kết hợp Phi Phong siêu thần gia tăng sức mạnh

5. THÚ CƯNG SIÊU CẤP
– Thú cưng mới cấp cao: Chó cưng Hoàng Đô Thị Vệ & Kim kê Nộ Lam Chi Dực
– Nâng cấp 3 Siêu Thú – Gấu Trúc, Gấu Mèo, Chim Cú trợ lực mạnh mẽ

6. LỤC ĐẠI MÔN PHÁI THEO NGŨ HÀNH
Môn phái khắc chế theo ngũ hành.
– Kim: Thiên Vương thương
– Mộc: Đường Môn nỏ
– Thổ: Võ Đang kiếm
– Thủy: Nga Mi đàn, Đoàn Thị quạt
– Hỏa: Thiên Nhẫn song đao
Mỗi môn phái đều có 4 kiểu hình với thiết kế mãn nhãn, cho đại hiệp thỏa thích thể hiện cá tính.
SEARCH MOBILE – SUCCESSFULL PAINTING

The new version of Cong Thanh Tranh Ba brings the feature of extremely large scale PK battlefield – Thanh Chien inter-server, Marry marriage, Vo Huan system to enhance martial arts skills, the system of Than Trang and Phi Phong, Magical pet dog and metal dog.

*** SPECIAL FEATURES ***

1. THANH CHIEN LIEN SERVER – THANH THANH CONG
– Occupy Chien Ky at the center of Thu Thu Thanh City, protecting the citadel from the attack of all server players
– Show your commander-in-chief and strategize on the inter-server scale, knowing who knows how many hundred battles to win
– The army of concentric troops, challenging teamwork to fight and defend the territory

2. MARRIAGE MARRIAGE – DECISION ON BIRTH
– Nguyet Ha Lao Nhan is predestined to go together, explore martial arts together
– A solemn, full-fledged celebration, the whole Lam An city spread lights to celebrate the bridegroom’s bride
– Hao huang gathered to watch the fireworks, full of gifts

3. VU HUAN SYSTEM – SO TUYEN VU
– Comment on martial arts with masters at Dien Vo Duong, collecting and upgrading Vo Hon stone
– Mosaic Martial Spirit on Vo Huan helps increase defensive or offensive properties

4. System of SPIRIT & NON-PHONG
– Fabrication & equipping rare and precious sets of divine costumes according to martial arts development needs
– Unique new Phong Phong collection, combining Phi Phong super god to increase strength

5. SUPER SUPER VETERINARY
– New high-class pets: Hoang Do Ve & Kim Chi To Lam Chi Duc pet dog
– Upgrade 3 Super Beasts – Raccoon, Cat Bear, Owl Owl strong support

6. CONTINUOUS UNIVERSITY BY TRAVELER
Discipline against the five elements.
– Kim: Heavenly King
– Carpentry: Tang Mon crossbow
– Earth: Wudang is looking
– Cards: Nga Mi dan, Doan Thi fan
– Fire: Heavenly Ring dual blades
Each sect has 4 phenotypes with eye-catching design, giving the great union to express personality.
– Phiên bản mới: Công Thành Tranh Bá
– Hoạt động mới: Thành Chiến liên server, hệ thống Võ Huân
– Kết Hôn Hiệp Lữ
– Hệ thống Thần Trang & Phi Phong siêu cấp
– Thú cưng cấp cao mới

Mod Name: Kiếm Thế Mobile VNG Mod money for android

Id: com.pg1.ktm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *