Song Kiếm Loạn Vũ (Mod – Unlimited Money) 1.1.3

Song Kiếm Loạn Vũ (Mod – Unlimited Money) 1.1.3

App Information of Song Kiếm Loạn Vũ (Mod – Unlimited Money) 1.1.3

App Name Song Kiếm Loạn Vũ
Package Name dev.song.kiem.loan.vu
Version
Rating
Size
Requirement
Updated
Installs 500,000+
Developer

Description of Song Kiếm Loạn Vũ (Mod – Unlimited Money) 1.1.3

Võ Lâm xưa nay lưu truyền một câu: “Thiên hạ vạn pháp, đệ nhất Vô Danh, Song Kiếm hợp đủ, ai dám cùng tranh?” ý nói kẻ chiếm được bảo tàng của Vô Danh Lão Nhân thất truyền 200 năm trước sẽ đủ sức xưng bá giang hồ. Manh mối duy nhất để mở được Vô Danh Cốc là cặp Song Kiếm Can Tương – Mạc Tà uy danh hiển hách. Vì một thanh Can Tương Kiếm, thất đại bang phái đã đánh lên tận Quang Minh Đỉnh của Ma Giáo, gây nên một trường huyết chiến vô tiền khoáng hậu. Ngược lại, thanh Mạc Tà Kiếm lại không hề có một manh mối nào.
Tối ưu hoá tính năng, sửa lỗi giao diện

Mod Name: Song Kiếm Loạn Vũ Mod money for android

Id: dev.song.kiem.loan.vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *